Meist

20. veebruaril 1992.a. asutas Stanislav Tšerepanov (õigusbüroo juhataja ja vanem partner) Aktsiaseltsi Statam, mille põhitegevuseks oli õigusalane teenindamine, aga ka majandus- ja juhtimisalased konsultatsioonid ja raamatupidamisteenused.

Seda päeva (20.02.1992) loemegi meie Õigusbüroo sisulise tegevuse alguseks, kuna hilisemad ümberkujundamised ja nimemuutmised on olnud rohkem vormilist laadi.

_B6V01431996. aastal eraldati Aktsiaseltsist Statam majandusalaste konsultatsioonide ja raamatupidamisteenuste osutamine. 1998. aastal reorganiseeriti Aktsiaselts Statam ja selle tulemusena eraldati Aktsiaseltsist Statam kogu õigusalane teenindamine ning anti üle selleks asutatud Statam International Õigusbüroole.

Statam International Õigusbüroo klientide ring on lai ja mitmekesine nii geograafiliselt kui ka olemuselt – meie õigusteenust vajavad nii üksikisikud, kohalikud väikeettevõtjad kui kontsernid, riiklikud struktuurid kui ka rahvusvahelised korporatsioonid. Kõiki kliendi probleeme käsitleme kui omi ja lahendame neid ka samaväärse pühendumise, kohuse- ja vastutustundega.

Statam International Õigusbüroo pakub kõiki äriõiguslikke teenuseid, nõustab kliente finants-, pangandus-, väärtpaberi- ja investeerimisõiguse, intellektuaalse omandi kaitse, maksu-, töö- ja ehitusõigusega seotud küsimustes ning omab suuri kogemusi äriühingute asutamisel nii Eestis kui välismaal.

Statam International pakub oma klientidele võlgade sissenõudeteenust kogu Eesti Vabariigi territooriumil ning läbi meie välismaiste koostööpartnerite, on võimalik võlgnevuste sissenõudmine ka väljaspool Eesti Vabariiki.

Võlgnevuste sissenõudmisel lähtub Statam International printsiibist, mille kohaselt on vajalik isikliku ja vahetu kontakti loomine võlglasega. Praktika näitab, et võlglasele nõudekirja saatmine või helistamine pole sageli piisav meetod võlgnevuse kätte saamiseks, palju efektiivsem on võlglasega kohtumine ning silmast-silma vestlus võlgnevuse tasumise üle. Seetõttu kasutabki Statam International kiiremate ja paremate tulemuste saavutamiseks kasutada oma töös just nimelt vahetut kontaktiloomist võlglastega ning mitte jääda lootma vaid nõudekirjade ning telefonikõnede edule.

Meie eesmärk on leida kliendi probleemidele juriidiliselt õiged ja majanduslikult sobivaimad ning praktikas parimad lahendused. Peame kõige tähtsamaks kliendi ja juristi usalduslikku suhet, soovime olla kursis kliendi kõikide juriidilist laadi või sellega kokkupuudet omavate vajaduste ja nõudmistega. Usalduslik õhkkond ja koostöö on probleemide lahendamisel, aga enamgi veel – nende ennetamisel – otsustava tähtsusega.

Pakume oma klientidele kõrgekvaliteedilist õigusteenust läbi paindliku ja personaalse kliendisuhte.

Meil on tähtis pakkuda oma klientidele rahvusvahelistele standarditele vastavat kvaliteetset õigusteenust ning võimaldada neil saada kõrgetasemelist nõustamist kõiki õigusharusid puudutavates küsimustes.