Eraõiguslik juriidiline järelevalve

Ükski advokaadibüroo ega Õigusbüroo ei saa olla parim kõigis õiguspraktika valdkondades, kuigi mõned üritavad end sellisel viisil reklaamida.

Klientidel võib olla keeruline leida endale vajalikku ala sobivat eksperti ning tulemuste hindamine võib olla veelgi keerulisem.

STATAM õigusabibüroo on välja töötanud eraõigusliku juriidilise järelevalveteenuse. Kui selline analoogia on asjakohane, siis ehituse ajal kasutatakse ehitusjärelevalvet, mis tellija huvidest lähtudes teostab ehitaja üle järelevalvet, jättes talle võimaluse teha halva kvaliteediga töid.

Lähtudes kliendi huvidest ja vajadustest, valime, koordineerime ja kontrollime optimaalset spetsialistide meeskonda vastavalt õigusliku olukorra keerukusele. Korraldame esinduse kõigis kohtutes ja ametkondades.

Oleme alati kliendi poolel!

STATAM Õigusbüroo teostab füüsiliste ja juriidiliste isikute õigussuhete õiguslikku järelevalvet, sealhulgas majandustegevuse, äriprojektide ja klientide vaidluste õiguslikku kontrolli.