Law & Consulting

Meist

1992. aastal asutatud õigusabibüroo STATAM osutab õigusabi- ja konsultatsiooniteenuseid, koondades üle kahekümne aasta pikkuse kogemuse ja eduka kohtupraktikaga eksperte.

Õigusbüroo STATAM pakub kõiki äriõiguslikke teenuseid, nõustab kliente finants-, pangandus-, väärtpaberi- ja investeerimisõiguse, intellektuaalse omandi kaitse, maksu-, töö- ja ehitusõigusega seotud küsimustes ning omab suuri kogemusi äriühingute asutamisel nii Eestis kui välismaal.

Meie eesmärk on leida kliendi probleemidele juriidiliselt õiged ja majanduslikult sobivaimad ning praktikas parimad lahendused. Peame kõige tähtsamaks kliendi ja juristi usalduslikku suhet, soovime olla kursis kliendi kõikide juriidilist laadi või sellega kokkupuudet omavate vajaduste ja nõudmistega. Usalduslik õhkkond ja koostöö on probleemide lahendamisel, aga enamgi veel – nende ennetamisel – otsustava tähtsusega.

Pakume oma klientidele kõrgekvaliteedilist õigusteenust läbi paindliku ja personaalse kliendisuhte.Meil on tähtis pakkuda oma klientidele rahvusvahelistele standarditele vastavat kvaliteetset õigusteenust ning võimaldada neil saada kõrgetasemelist nõustamist kõiki õigusharusid puudutavates küsimustes.

Nõustame ja esindame oma kliente kõigis kohtu- ja valitsusasutustes, tuginedes kõigi kohtumenetluste ja ametiasutustega suhtlemise terviklikule strateegiale.

Esindame oma kliente kohtuvälistes läbirääkimistes ja kontrollime kohtulahendite täitmist.

Tegevusvaldkonnad

STATAM Õigusbüroo pakub oma klientidele täisteenust, osutades nõustamis- ja muid õigusteenuseid kõikides valdkondades. Suudame lahendada kompleksseid küsimusi terviklikult, andes hinnangu kõikidele nüanssidele ning tõusetuvatele probleemidele.

STATAM Õigusbüroo esindab oma kliente kõikides kohtuastmetes tsiviil- ja haldusõiguslikes vaidlustes, vahekohtumenetluses, täitemenetluses ja samuti kõikides vaidlusi lahendatavates riiklikes komisjonides.

Aitame Teil välja töötada kogu kohtumenetluse strateegia ja koostada kõik sellega seonduvad menetlusdokumendid alates kohtusse pöördumisest kuni kohtuvaidluse lõpuni.

Tegutseme lepitajana vaidluste kohtuväliselt lahendamise eesmärgil ja esindame oma kliente kohtuvälistel läbirääkimistel.

Kontakt

Võite meiega ühendust võtta mis tahes mugaval viisil, helistades üldisele telefoninumbrile või ettevõtte juhtkonna kontaktisikutele.
Suhtlemine on võimalik eesti, inglise, vene, soome ja saksa keeles.Stanislav Tšerepanov
CEO & partner


Marina Pavlova
CVO