Intellektuaalomandi õigus

STATAM Õigusbüroo osutab igakülgset õigusabi autoriõiguse (kirjandus-, kunsti- ja teadusteosed) ja tööstusomandi (leiutised, kaubamärgid, tööstusdisainilahendused) kaitsega seotud küsimustes.

Abistame Teid litsentsi- ja frantsiisilepingute koostamisel, tööstusomandite registreerimisel ja intellektuaalse omandiga seonduvalt tekkinud vaidluste lahendamisel kohtus, autoriõiguse komisjonis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis.

STATAM Õigusbüroo juristid omavad põhjalikke kogemusi ka intellektuaalse omandi kaitse küsimustes Euroopa Liidu kaubandusega seonduvalt.